FANDOM


Embed the translation file after loading the YMP in your HTML, like:

<code><pre><script type="text/javascript" src="http://mediaplayer.yahoo.com/js"></script><script type="text/javascript" src="ymp-macedonian.js"></script></pre></code>

The whole source code:

 

<code><pre>YAHOO.mediaplayer.DisplayStrings =
{
    ui:
    {
PLAYLIST_TAB: "Листа на нумери",
                PLAYLIST_LOADING: "Ја вчитувам листата на нумери ...",
BUFFERING: "Правам тампон",
HDR_MAIN: "Yahoo! Преслушувач", // H2 tag for Player
HDR_CONTROLS: "Контроли за преслушување", // H3 tag for playback controls
HDR_PLAYLIST: "Листа на нумери во преслушувачот" // H3 tag for playlist tray
    },
    tooltips:
    {
PREVIOUS: "Претходна нумера (Shift+Arrow Left)",
PLAY: "Пушти (Shift+Space)",
PAUSE: "Пауза (Shift+Space)",
NEXT: "Следна нумера (Shift+Arrow Right)",
VOLUME: "Јачина на звук %1% (Shift+Arrow Up/Down)",
NOWPLAYING_TRACK: "%1",
NOWPLAYING_ARTIST: "%1",
NOWPLAYING_ALBUM: "%1",
BUY: "Купи ја песнава",
OPENPLAYLIST: "Отвори листа (Ctrl+Shift+P)",
CLOSEPLAYLIST: "Затвори листа (Ctrl+Shift+P)",
MINIMIZE: "Смали го преслушувачот",
MAXIMIZE: "Зголеми го преслушувачот",
CLOSE: "Затвори го преслушувачот",
FINDONPAGE: "Пронајди песна на страницата"
/*,
INPAGEPLAY: "Пушти ја нумерата во Yahoo! Преслушувачот",
INPAGEPAUSE: "Паузирај ја нумерата во Yahoo! Преслушувачот"
*/
    },
    errors:
    {
        "1": "Жалиме, но не можевме да ја пронајдеме бараната нумера",
        "2": "Во моментов не можеме да пуштиме снимки на оваа страница. Превчитајте ја страницата и обидете се повторно.",
        "3": "Жалиме, но се појави грешка при преслушувањето",
        "4": "Жалиме, но не можеме да ја преземеме листата на нумери",
        "5": "Жалиме, но не можевме да најдеме снимки за пуштање на оваа листа",
        "6": "Жалиме, но се појави грешка при преземањето на снимката. Обидете се подоцна",
        "7": "Жалиме, но се појави грешка при поврзувањето со серверот. Обидете се подоцна",
        "8": "Местодржач за DRM-грешка",
        "9": "Оваа податотека бара Windows Media Player приклучок за Firefox. <a target='_top' href='http://port25.technet.com/pages/windows-media-player-firefox-plugin-download.aspx'>Кликнете тука</a> за напатствија како да го инсталирате приклучокот",
        "10": "Метаподатоците за Rhapsody се недостапни. %1",
        "11": "Жалиме, но времето за снимката истече",
        "12": "Жалиме, но нумерата не можеше да се исправи. %1",
        "13": "Жалиме, но комнинацијата „корисничко име/лозинка“ за службата Rhapsody е неважечка",
        "14": "Жалиме, но системот за преслушување не е подготвен. Обидете се подоцна",
        "15": "Жалиме, но корисничкиот жетон е неважечки. Најавете се подоцна",
        "16": "Пристапот е одбиен",
        "17": "Жалиме, но на серверот му е доставено неважечко барање",
        "18": "Жалиме, но побарано е корисничко својство кое не е достапно",
        "19": "Жалиме, но корисникот може да биде најавен и да слуша емитување само од една локација",
        "20": "Жалиме, но оваа услуга е достапна само во САД",
        "21": "Жалиме, но оваа нумера нема права на емитување."
    }};</pre></code>

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.